Společnostr Registr škol s.r.o. ukončila činnost spočívající v poskytování informací o vzdělávací nabídce škol a poskytování inzerce školám či subjektům poskytujícím vzdělání. Kontaktní e-mail: registrskol@gmail.com.